Technické údaje

Konštrukcia modulov

Každá modulárna jednotka pozostáva z nosných prvkov navrhnutých podľa konkrétnych technických výkresov a statických výpočtov. Všetky stavebné prvky sú tvorené oceľovými profilmi podľa EN 10025, EN 10210, EN 10219, trieda ocele S235 JR a 355J0. Konštrukcia modulov prebieha v súlade z technickými predpismi pre stavebné konštrukcie, podľa noriem EN 1090-2: Konštrukcie oceľových a hliníkových nosníkov triedy EXC2 a Všeobecných technických noriem pre zváranie EN ISO 3834-3: 2007.

Antikorózna ochrana je podľa EN ISO 12944-2 pre kategŕiu C3.
Žiarovo-zinkovaný spojovací materiál podľa normy EN ISO 10684:2004.

Tepelná izolácia

Ako izoláciu používame prírodnú celulózu injektovanú pod tlakom, aby sa vyplnili všetky vnútroné dutiny. Izolované sú podlahy, steny aj stropy. Pri čom minimálna hustota dosahuje hodnotu 55-65kg/m3. Celulóza patrí medzi najefektívnejšie tepelné a zvukové izolácie. Tireda požiarnej ochrany – BS2d0 nach EN 13501-1.
Samotná izolácia je chránená vodotesnou, vodnú paru prepúšťajúcou fóliou, ktorá spolu s celulózou zabezpečuje potrebnú výmenu vlhkosti a tým udržiava maximálny klimatický komfort.

Fasáda

Vonkajšie steny a fasáda sú vytvorené z prevzdušneného fasádneho systému. Hliníková koštrukcia oddeľuje fasádu vrstvou vzduchu od tepelnoizolačnej vrstvy. Na zakrytie sa používajú nasledujúce prvky:
hliníkové kazetové fasády, kompaktné HPL platne, cementovo laminátové platne a fasádne a strechové hliníkové platne široké 400 - 600mm.

Súčiniteľ prestupu tepla 0,33 W/m2K.

Podlaha

Podlahy pozostávajú z samonosných tepelno izolačných dosiek s nosnosťou 2,40 kN/m2. Na vodeodolnej cementovej platni je položená buď LVT dýha, laminátová podlaha, keramická podlaha alebo bezškárová vrstva z polyuretánovej živice.
Podlahy spĺňajú všetky požiadavky na komfort, protišmykovosť, UV stabilitu, jednoduchú údržbu, ako aj na zvukovú izoláciu.
Koefficient tepelnej vodisvosti 0,48 W/m2K.

Steny a strop

Oplášťovanie stien a stropov pozostáva zo zušľachtených napínacách platní v kombinácii s 2-vrstvovými ohňuvzdornými sádrovými platňami s farebným povrchom podľa Vašich požiadaviek. Ako alternatívu ponúkame aj vrchnú vrstvu z prírodného betónu.

Konštrukcia mezaninu

Mezanin pozostáva zo stropu spodného modulu a podlahy horného. Dizajn mezaninu kompletne oddeľuje hornú a dolnú jednotku, zvukovo aj tepelnoizolačne.

Okná a dvere

Všetky fasádne otvory sú uzatvorené sklom v hliníkových rámoch, s prerušenými tepelnými mostami, potiiahnuté farebnou vrstvou podľa vášho priania. Povrchová ochrana podľa normy „Qualicoat Seaside“. ALU profily z vysokokavlitej zliatiny AlMg 0.5Si 0.4Fe 0.2 (Leg.6060). 32mm bezpečnostné izolačné sklá v konfigurácii 8ESG+16mm 90%Ar+44,2 Low-E, g=31, LT= 50%, LR= 20%, Ug=1,10W/m2K.
Celkový koeficient tepelnej vodivosti je Uw≤1,4 W/m2K, tesnosť minimálne triedy 4 podľa EN12207 a minimálne E1500Pa podľa EN12208.

Inštalácie a rozvody

Všetky rozvody sú uložené v podlahách stenách a stropoch, kompletne neviditeľné. Elektrické vodiče zodpovedajú štandardu HRN N.C3.220. Prívody vody z viacvrstvových PE-Xc/Al/PE-HD rúr, zosilnených hliníkom. Pracovný tlak do 10bar max. teplota vody 95°C podľa DIN 16892 und 16893.

<
ÚvodDomyOblasti použitiaParametre